Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Суліми Юліана Юрійовича


Суліма Юліан Юрійович

Наукові публікацій у наукових виданнях:

1. J. Drozd, O. Drozd, V. Nikul, J. Sulima. FPGA implementation of vertical addition with a bitwise pipeline of calculations // Proc. The 9th IEEE International Conference of Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, – Kyiv, Ukraine, 24 – 27 May, 2018, P. 252 – 255 (SCOPUS, DOI: 10.1109/DESSERT.2018.8409136)

2. A. Drozd, M. Kuznietsov, S. Antoshchuk, A. Martynyuk, M. Drozd, J. Sulima. Evolution of a Problem of the Hidden Faults in the Digital Components of Safety-Related Systems // 2018 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) – Kazan, RF, 14-17 September, 2018, p.1-5 (SCOPUS, DOI: 10.1109/EWDTS.2018.8524806)

3. K. Zashcholkin, O. Drozd, R. Shaporin, O. Ivanova and Y. Sulima. Increasing the Effective Volume of Digital Watermark Used in Monitoring the Program Code Integrity of FPGA-Based Systems, 2019 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Batumi, Georgia, 2019 pp. 1-6. (SCOPUS, DOI: 10.1109/EWDTS.2019.8884477).


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. В.В. Никул, А.В. Дрозд, Ю.В. Дрозд, Ю.Ю. Сулима. Перспективы в использовании поразрядной конвейерной обработки в компонентах систем критического применения // Електротехнічні та комп’ютерні системи. –2018. –№ 28 (104). –С. 186-192.

2. М.М. Гаджиев, Н.В. Захарченко, Л.В. Иванова, Ю.Ю. Сулима, Д.М. Шпак, В.В. Гордийчук. Аналіз впливу збільшення потужності ансамблю таймерних сигнальних конструкцій, що використовуються, при постійній тривалості кодових конструкцій на швидкість передачі інформації в цифрових системах зв’язку. Automation of Technological and Business Processes, 10(4), 2018, 4-10 https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.1225

3. Защелкин К.В., Дрозд А.В., Сулима Ю.Ю., Иванова Е.Н. Метод формирования стего-пути при решении задачи контроля целостности программного кода FPGA-базированных устройств / Системи та технології. –Дніпро. – № 1 (56). – 2018. – С. 5 – 17.

4. К.В. Защолкін, О.В. Дрозд, О.М. Іванова, Ю.Ю. Суліма. Вдосконалення апаратної реалізації методу аналізу активності блоків LUT у складі FPGA-базованих систем. Electrotechnic and Computer Systems, (30(106), 2019, С. 120-123. https://doi.org/10.15276/eltecs.30.106.2019.13

5. Zashcholkin K., Drozd O., Ivanova O., Sulima J. Compositional method of FPGA program code integrity monitoring based on the usage of digital watermarks / Applied Aspects of Information Technology. – Odessa. – 2019. – № 02 (03). – P. 60 – 74. https://doi.org/10.15276/aait.02.2019.5

6. K. Zashcholkin, O. Drozd, Yu. Sulima, O. Ivanova, I. Perebeinos. Detection Method of the Probable Integrity Violation Areas in FPGA-based safety-critical systems / International Journal of Computing, 19(2) 2020, p. 282-289 (Print ISSN 1727-6209, On-line ISSN 2312-5381)


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. Суліма Ю.Ю. Навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія проектування комп’ютерних систем» / Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018, 89 с.


Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

- завідувач відділенням комп’ютерних систем Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Суліма Ю.Ю. Навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія проектування комп’ютерних систем» / Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018, 89 с.

2. Суліма Ю.Ю. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з предмету «Програмування в мережі Internet» (для студентів 4-го курсу спеціальності 121 – «Розробка програмного забезпечення») / Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018, 70 с.

3. Суліма Ю.Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предмету «Технологія проектування комп’ютерних систем» (для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія») / Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2017, 28 с.

4. Суліма Ю.Ю. Конспект лекцій (скорочений) з предмету «Вступ до спеціальності» (для студентів І-го курсу спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія») / Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018, 34 с.

5. Суліма Ю.Ю. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з предмету «Вступ до спеціальності» (для студентів І-го курсу спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія») / Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2018, 28 с.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади:

Керівник-інструктор філії міжнародної мережної академії CISCO у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій з 2018р.


Керівництво командою студентів на Всеукраїнській студентській олімпіаді з розробки комп’ютерних ігор (18 – 20 жовтня 2019 р., Одеська національна академія харчових технологій), яка зайняла ІІ командне місце.

Керівництво командою студентів на Всеукраїнському заході з розробки комп’ютерних ігор – Global Game Jam Ukraine 2020 (31 січня – 02 лютого 2020 року, Одеська національна академія харчових технологій), яка зайняла ІІІ командне місце на Одеській локації.


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Скорнякова О.В., Суліма Ю.Ю. Комп’ютерне тестування як сучасна форма моніторингу знань студентів // ХХ міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю освіти фахівців», Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, 23-24 квітня, 2015

2. Суліма Ю.Ю. Переваги інтеграції середньої, професійної та вищої освіти на прикладі технічних спеціальностей у ОТК ОНАХТ // ІІІ науково-методична конференція серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської національної академії харчових технологій, Технікум промислової автоматики ОНАХТ, 25 березня, 2016.

3. Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є. Перспективи проектування комп’ютерних систем на основі FPGA // XI міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2018», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 04-05 жовтня, 2018.

4. Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є. Використання найновіших технічних та інформаційно- комунікативних засобів у професійній діяльності викладача // VII науково-методична конференція «Роль закладів фахової передвищої та професійної освіти в системі безперервної освіти», Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій, 25 березня, 2020.

5. Суліма Ю.Ю., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є., Сологуб К.В. Пілотний проєкт запровадження змішаного навчання на базі Google Cloud Platform у фаховому коледжі // XIІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2020», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 22-23 жовтня, 2020.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії:

- участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії (підготовка студентів до участі у щорічних олімпіадах та конференціях).


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

- з 2001 року викладач ОТК ОНАХТ