Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Суліми Юлії Євгенівни


Суліма Юлія Євгенівна

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

- Секретар Педагогічної ради коледжу з 2017 р.


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

В наявності:

1. Навчально-методичний комплекс з предмету «Комп’ютерна техніка» для студентів ІV курсів спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». ОТК ОНАХТ, 2015р.

2. Навчально-методичний комплекс з предмету «Комп’ютерна графіка» для студентів ІV курсів спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». ОТК ОНАХТ, 2015р.

3. Навчально-методичний комплекс з предмету «Прикладна теорія цифрових автоматів» для студентів ІV курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». ОТК ОНАХТ, 2015р.

4. Навчально-методичний комплекс з предмету «Комп’ютерна графіка» для студентів ІІІ курсів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». ОТК ОНАХТ, 2017р.

5. Навчально-методичний комплекс з предмету «Комп’ютерна графіка» для студентів ІV курсів спеціальності 121 «Розробка програмного забезпечення». ОТК ОНАХТ, 2017р.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади:

1. Керівництво студентом, який зайняв ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з “Розробки комп’ютерних ігор”, 2019 р.

2. Керівництво командою студентів на Всеукраїнській студентській олімпіаді з розробки комп’ютерних ігор (18 – 20 жовтня 2019 р., Одеська національна академія харчових технологій), яка зайняла ІІ командне місце.

3. Керівництво командою студентів на Всеукраїнському заході з розробки комп’ютерних ігор – Global Game Jam Ukraine 2020 (31 січня – 02 лютого 2020 року, Одеська національна академія харчових технологій), яка зайняла ІІІ командне місце на Одеській локації.

4. Керівництво студентами, які зайняли III місце у міжнарожному конкурсі Black Sea Science 2020 («Information model of the application of a helliosystem for the needs of student dormitory in the Black Sea Region»)

5. Керівник-інструктор філії міжнародної мережної академії CISCO у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій з 2020р.


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є. Перспективи проектування комп’ютерних систем на основі FPGA // XI міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2018», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 04-05 жовтня, 2018.

2. Іванова Л.В., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є. Програмно-апаратний комплекс системи теплопостачання на сонячній енергії // ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація, технології і автоматизація» - 2019», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 17-18 жовтня 2019.

3. Суліма Ю.Є. Формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості // Інформаційні технології як фактор розвитку суспільства. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 грудня 2019), Київ. МАІТ, 2019

4. Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є., Столяров В.В. Апаратно-програмний комплекс моделі геліоустановки на сонячних колекторах // Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 20 грудня 2019 р.

5. Суліма Ю.Є., Краснієнко Н.В., Слюсаренко В.Ю. Комп’ютерна модель геліосистеми для побутового теплопостачання у табличному процесорі EXCEL// Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 20 грудня 2019 р.

6. Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є. Використання найновіших технічних та інформаційно- комунікативних засобів у професійній діяльності викладача // VII науково-методична конференція «Роль закладів фахової передвищої та професійної освіти в системі безперервної освіти», Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій, 25 березня, 2020.

7. Суліма Ю.Ю., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є., Сологуб К.В. Пілотний проєкт запровадження змішаного навчання на базі Google Cloud Platform у фаховому коледжі // XIІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2020», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 22-23 жовтня, 2020.

8. Суліма Ю.Є., Рожкова П.В., Свірська А.І. Перспективи використання віртуального цифрового одягу як альтернативного напряму енергозбереження// Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт 2020», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 26 листопада, 2020.

9. Суліма Ю.Є., Вєлков І.В., Токарчук Г.С. Проблема використання взаємодії об'єктів через raycast систему в Unity 3D // I Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Комп'ютерні ігри і мультимедіа, як інноваційний підхід до комунікації - 2021», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 25-26 березня, 2021.

10. Суліма Ю.Є., Подольський В.І., Савельєв В.В. Проблематика створення дизайну ігрових рівнів на прикладі розробки комп’ютерної гри «tRain»// I Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Комп'ютерні ігри і мультимедіа, як інноваційний підхід до комунікації - 2021», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 25-26 березня, 2021.

11. Суліма Ю.Є., Рожкова П.В., Свірська А.І. Перспективи використання віртуального цифрового одягу в умовах карантинних обмежень// Х студентська науково-практична конференція «Визначні досягнення у науці та техніці / Significant achievements in science and technology», ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ», Одеса, 24 квітня, 2021.

12. Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є. Перспективні методи модернізації комп’ютерних класів у закладі освіти // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2021», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 21-22 жовтня, 2021.

13. Суліма Ю.Є., Краснієнко Н.В., Кірєєв І.А. Комп’ютерна модель розрахунку зони покриття базової станції за технологією WIMAX // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2021», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 21-22 жовтня, 2021.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії:

- участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії (підготовка студентів до участі у щорічних олімпіадах та конференціях).


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

- З 2007 року викладач ОТК ОНАХТ