Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Кунуп Т.В.


Кунуп Т.В.

Список опублікованих праць у виданнях, які індексуються у наукометрічній базі Sсopus

1. Kniazieva N. Increasing the Structural Survivabiliti of Telecommunication Networks [Текст] / N. Kniazieva, T. Kunup // Modern problems of radio engineering, telecommunication, and computer science. – Slavske, Ukraine: 2016. – Р.572-576.

2. Kniazieva N. Analytical model of application layer in NGN of mining industry enterprises [Текст] / N. Kniazieva, S. Shestopalov, T. Kunup // Науковий вісник національного рірничого університету. – Дніпро: 2017. – С. 145-150.

3. Kniazievа N. A. Research of Intelligent Network Services Traffic in NGN / Kniazievа N. A., Shestopalov S. V., Kunup T. V., Kondratenko A. A // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. – Lviv-Slavske: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2018.


Список опублікованих праць у міжнародних та фахових виданнях

1. Kniazieva N. The Method of Functional Survivabiliti of the Control of the Intelligent Services [Текст] / N. Kniazieva, L. Zimenko, T. Kunup. //Natural and Technical Scinces. – Budapest: 2016. – Vol. IV(10), Issue: 91. – Р.79-85.

2. Кунуп Т.В. Аналітична модель рівня сервісів та додатків мережі наступного покоління [Текст] / Т.В. Кунуп // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Северодонецьк: 2017. – С.145-150.

3. Кунуп Т.В. Метод формування комплексного критерію ефективності управління наданням телекомунікаційних сервісів [Текст] / Т.В. Кунуп // Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». – Київ: 2017. – С. 49-55.


Список опублікованих тезів доповідей у фахових виданнях

1. Кунуп Т.В. Оценка структурной живучести телекомуникационной сети / Т.В. Кунуп [Текст] // XV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій», м. Одеса 29 квітня 2015р. – Одеса: 2015. – С.152-153.

2. Кунуп Т.В. Подход к определению функциональной живучести системи управления интеллектуальными услугами [Текст] / Т.В. Кунуп Б.Л. Пустовой // XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій», м. Одеса 25-26 квітня 2016р. – Одеса: 2016. – С.117-120.

3. Кунуп Т.В.Урахування самоподібності трафіку в аналітичній моделі рівня додатків в NGN [Текст] / Т.В. Кунуп // XVII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій», м. Одеса 19 квітня 2017. – Одеса: 2017. Ч.2. – С. 44-47.

4. Пустовой Б.Л. Оценка эффективности управления интеллектуальными услугами [Текст] / Б.Л. Пустовой, Т.В. Кунуп // Десята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій» і Восьма Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», м. Київ 19-22 квітня 2016р. – Київ: 2016. – С. 244-246.