Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Кривченко Анастасії Анатоліївни


Кривченко Анастасія Анатоліївна

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

- завідуюча спеціалізованої лабораторії «Периферійні пристрої» комісії ЕОТ, ОТК ОНАХТ. 2007-2014 рр.


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж», 2018 рік.

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж», 2018 рік.

3. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж», 2018 рік.

4. Конспект лекцій з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж», 2018 рік.

5. Конспект лекцій з дисципліни «Організація баз даних», 2017 рік.

6. Конспект лекцій з дисципліни «Офісне програмне забезпечення», 2017 рік.

7. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний практикум», 2018 рік.

8. Конспект лекцій з дисципліни «Людино-машинний інтерфейс», 2018 рік.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади:

- керівництво студентом, який зайняв І місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України, 2019 р.


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. 47 науково-методична конференція «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів», ОНАХТ 2016 рік. Тема доповіді: «Інформаційні технології навчання та дистанційна освіта»;

2. Міжнародна науково-методична конференція «Інформаційні технології та автоматизація», ОНАХТ 2017 рік. Тема доповіді: «Computer model of evolution of substance’s cluster systems»

3. Simulation of the nearest neighborhood of percolation clusters elements / Y. V. Kryvchenko, A. A. Kryvchenko // Тези доповідей чотирнадцятої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – 2017. – С. 124-125.

4. Computer model of evolution of substance’s cluster systems / Y. Kryvchenko, A. Kryvchenko // Proceedings of X annual scientific conference «Information technology and automation – 2017». – 2017. – P. 43.

5. Computer model of self-organization of cluster systems in solids / Yu. Kryvchenko, A. Kryvchenko // Збірник доповідей XI міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація – 2018». – 2018. – Т. 1. – С. 50-51.

6. 78 Наукова конференція науково-педагогічного складу, ОНАХТ 2018 рік. Тема доповіді: «Керування структурою кластерів у перколяційних задачах з самоорганізацією»

7. Збірник наукових видань молодих вчених, аспірантів та студентів ОНАХТ, 2017 рік. Тема: «Simulation of the nearest neighborhood of percolation clusters elements»

8. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхонь», м.Київ, «Інститут хімії поверхонь ім. О.О.Чуйка 2017 рік. Тема доповіді: «Concept of nearest neighborhood at the percolation model of surface defects».

9. Комп’ютерна реалізація атракторних систем у багатовимірних фазових просторах / Ю. В. Кривченко, А. А. Кривченко // Збірник доповідей XII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація – 2019». – 2019. – Т. 1. – С. 49-50.

10. Simulation of the nearest neighborhood of percolation clusters elements / Y. V. Kryvchenko, A. A. Kryvchenko // Збірник праць молодих вчених, аспірантів та студентів ОНАХТ. – 2017. С. 49.

11. Комп’ютерна реалізація атракторних систем у багатовимірних фазових просторах / Ю. В. Кривченко, А. А. Кривченко // Монографія за заг. ред. С. В. Котлика «Інформаційні технології та автоматизація». – 2020. – C. 186-192. // ISBN 978-966-927-589-9

12. Науково-практична конференція «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства», Київ, 2019р.

13. 47 науково-методична конференція «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів», ОНАХТ 2016 рік. Тема доповіді: «Інформаційні технології навчання та дистанційна освіта»;

14. Міжнародна науково-методична конференція «Інформаційні технології та автоматизація», ОНАХТ 2017 рік. Тема доповіді: «Computer model of evolution of substance’s cluster systems»

15. Міжнародна науково-методична конференція «Інформаційні технології та автоматизація», ОНАХТ 2018 рік. Тема доповіді: «Computer model of self-organization of cluster system in solids»

16. 78 Наукова конференція науково-педагогічного складу, ОНАХТ 2018 рік. Тема доповіді: «Керування структурою кластерів у перколяційних задачах з самоорганізацією»

17. Збірник наукових видань молодих вчених, аспірантів та студентів ОНАХТ, 2017 рік. Тема: «Simulation of the nearest neighborhood of percolation clusters elements»

18. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхонь», м.Київ, «Інститут хімії поверхонь ім. О.О.Чуйка 2017 рік. Тема доповіді: «Concept of nearest neighborhood at the percolation model of surface defects».

19. Науково-практична конференція «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства», Київ, 2019р.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії:

- голова методичної комісії комп’ютерної інженерії ВНЗ I-II рівня акредитація Одеської області (2016-2020 р.); організація і робота у складі журі обласних олімпіад (2013-2020р.; участь у роботі методичної комісії (2013-2020 р.)


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

- З 2007 року завідуюча спеціалізованої лабораторії «Периферійні пристрої» ОТК ОНАХТ, з 2014 року викладач ОТК ОНАХТ.