Одеська національна академія харчових технологій

Результати професійної та наукової діяльності викладача Краснієнко Наталії Володимирівни


Краснієнко Наталя Володимирівна

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

- Завідувач лабораторії аналітико-інформаційних технологій з 1995 р.


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

- Навчально-методичний комплекс з предмету «Архітектура комп’ютерів» для здобувачів освіти ІІІ курсів спеціальності 123 Компютерна інженерія [Електронний ресурс]/ Н.В. Краснієнко. – Одеса: ОТК ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

- Навчально-методичний комплекс з предмету «Архітектура комп’ютерів» для здобувачів освіти ІІІ курсів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс]/ Н.В. Краснієнко. – Одеса: ОТК ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

- Навчально-методичний комплекс з предмету «Основи автоматизованого проєктування» для здобувачів освіти ІV курсів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 121 Інженерія програмного забезпечення[Електронний ресурс]/ Н.В. Краснієнко. – Одеса: ОТК ОНАХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)..

- Дистанційний курс з предмету «Розподілені системи збереження інформації» у системі Moodle на базі ЦДН ОНАХТ: стислий конспект лекцій, метод. вказівки для лабораторних робіт, електронні тести для студ. спеціальністі 123 Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] / Н.В. Краснієнко. – Одеса: ВСП ОТФК ОНАХТ, 2020. – Moodle, ЦДН ОНАХТ.

- Методичні вказівки до використання системи Moodle для викладачів ОТФК ОНАХТ. Кафедра комп’ютерної інженерії, - Одеса, ОТФК ОНАХТ, 2020р.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади:

- Керівництво студентським науковим гуртком «Дослідження технологій створення web-ресурсів»

- Підготовка технічних та програмних засобів лабораторії аналітико-інформаційних технологій для проведення Всеукраїнської, обласних та міських студентських олімпіад з інформатики та програмування

- Проведення на базі технічних і програмних засобів лабораторії аналітико-інформаційних технологій ІІІ етапу VІІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та ком’пютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. України 21-23 травня 2015 р.


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1)Матеріали 44-ї науково-методичної конференції викладачів академії «Сучасні тенденції викладання у вищій школі: інформаційні та інноваційні технології навчання» 10 - 11 квітня 2013 року»: матеріали 44-ї наук.-метод. конф., Одеса, 10-11 квіт. 2013 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2013 Краснієнко Н.В. Застосування віртуальних форматів спілкування в навчальному процесі вищої школи. [Електронний ресурс] / Н.В. Краснієнко. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 18 с. тексту.

2) Матеріали 47-ї науково-методичної конференції викладачів академії «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисципліни та їх окремих розділів»: матеріали 47-ї наук. -метод. конф., Одеса, 4-5 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2016 Корнієнко Ю.К. Впровадження інформаційних технологій для дистанційного навчання слухачами ВШПМ ОНАХТ / Ю.К. Корнієнко, Н.В. Краснієнко, А.А. Кривченко. – С. 69-71. Режим доступу: http://www.library.onaft.edu.ua/izdaniya_bib/Storinky_ druku_2016.PDF

3) Одеська національна академія харчових технологій XI міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2018», 4-5 жовтня 2018 р. Л.В. Іванова, Н.В. Краснієнко «Впровадження академічних програм CISCO - крок до підвищення фахового досвіду у сфері ІТ» С. 35 - Режим доступу: https://cardfile.onaft.edu.ua /jspui/bitstream/123456789/4646/3/Inform_tekhnol_avtomat_2018_p%D0%86.pdf

4) Чернігівський національний технологічний університет Міжнародна науково-практична конференція “КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА”, 2018 Іванова, Н.В. Краснієнко «Перспективи впровадження авторизованих програм сертифікації CISCO в підготовку конкурентоспроможного ІТ-фахівця». С. 421-423. Режим доступу: https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/konkup18-z.pdf

5) Газетна публікація. Іванова, Л.В. Мережна академія CISCO – новий рівень підготовки ІТ-фахівців в Одеському технічному коледжі / Л.В.Іванова, Н.В.Краснієнко // Технолог. - 2018. - № 15.

6) Краснієнко Н.В. Модель організації дистанційної роботи студентів шляхом впровадження віртуальних навчальних технологій - платформи Moodle. Інформаційні технології як фактор розвитку суспільства. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 грудня 2019), -- Київ. Кондор, 2019. C.32

7.Краснієнко Н.В., Корнієнко Ю.К. Запровадження навчальної платформи lms moodle у Одеському технічному коледжі ОНАХТ // VII науково-методична конференція «Роль закладів фахової передвищої та професійної освіти в системі безперервної освіти», Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій, 25 березня, 2020.

8. Суліма Ю.Ю., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є., Сологуб К.В. Пілотний проєкт запровадження змішаного навчання на базі Google Cloud Platform у фаховому коледжі // XIІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2020», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 22-23 жовтня, 2020


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії:

1. Керівник школи педагогічної майстерності (ШПМ) «Інноваційні технології навчання» ВСП «Одеський технічний фаховий коледж» ОНАХТ 2016-2020 рр.

2. ДИПЛОМ Одеської обласної Ради спілки наукових та інженерних об’єднань України за популяризацію питань енергоефективності в Одеському регіоні, за керівництво проектом»» Використання сонячної енергії – шлях підвищення інформаційної стабільності адміністративного підрозділу ОТК ОНАХТ» який став фіналістом 3-го міського молодіжного форуму «Енергоманія», м.Одеса, 2018.

3. ДИПЛОМ Ради директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації Одеської області нагороджується Іванова Л.В., Краснієнко Н.В., команда викладачів Одеського технічного коледжу ОНАХТ яка зайняла ІІ місце у конкурсі методичної роботи серед ЗВО І-ІІ рівня акредитації Одеської області у 2018-2019 н.р. у номінації «Інноватика в організації поза аудиторної(гурткової) роботи з навчальної дисципліни».

4. Участь у роботі Одеської обласної методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії (підготовка студентів до участі у щорічних олімпіадах та конференціях):

-Переможець конкурсу «Вчитель року-2014 спецдисциплін ЕОТ» серед викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. в Одеській області. Протокол №8 29.04.2014р. Керівництво здобувачами освіти:

-Матеріали V студентської науково-практичної конференції «Інновації та дослідження в галузі» 27 квiтня 2016 р. м.Одеса «Анализ современных технологий построения энергосберегающих информационных систем» (Губич И.В., Одесский технический колледж ОНАПТ).

-Міжнародний день Дівчат в ІТ. Дистанційний майданчик Girls in ICT Day 2018 у ОТК ОНАХТ, organized by Cisco Networking Academy.

-Матерiали VIІІ-ої обласної студентської науково-практичної конференції «Визначні досягнення у науці та техніці» 09 квiтня 2019 р. м.Одеса «Підвищення інформаційної стабільності адміністративного підрозділу отк онахт шляхом використання сонячної енергії» (В.Ю. Слюсаренко. Одеський технічний коледж ОНАХТ)


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

-Старший науковий співробітник НВО «Харчопромавтоматика» м.Одеса. 1975-1992 рр.

- Завідувач лабораторії аналітико-інформаційних технологій з 1995р.

- Створення, оновлення та підтримка офіційного web-сайту Одеського технічного коледжу ОНАХТ http://www.oftk.od.ua/ 2014-2020 рр.

- Виконання функції контент-менеджера офіційного сайту ОТК ОНАХТ згідно Наказу ректора ОНАХТ № 16-01 від 10.02.16.

- З 1995 року викладач ОТК ОНАХТ.