Одеська національна академія харчових технологій

Відомості про підвищення кваліфікації викладача Суліми Юлії Євгенівни


Суліма Юлія Євгенівна

1. «Довідка про результати стажування з предмету «Прикладна теорія цифро-вих автоматів» на приватному підприємстві «АРДО». 2015р.

2. Національна академія педагогічних наук України Державний вищий навчаль-ний заклад «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післяди-пломної освіти Свідоцтво СП 35830447/2370-19, 2019 р.

3. Курс «Цифрові технології в роботі викладача коледжу» Український відкри-тий університет післядипломної освіти. Сертифікат, 2020р.

4. Курси інструкторів мережної академії CISCO. Сертифікат інструктора мере-жної академії CISCO, 2020р.

5. Курси в Академії цифрового розвитку «Розгортання та використання середо-вища G Suite в діяльності освітньої установи», сертифікат 2020р.

6. 08.01.2021 підвищувала кваліфікацію у Академії цифрового розвитку під час онлайн-уроку «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» (загальний обсяг – 2 години, сертифікат виданий 08.01.2021 р., № B-0121-2152).

7. З 16.01.2021 по 17.01.2021 підвищувала кваліфікацію на платформі освітнього проекту «На урок» під час під час інтернет-конференції «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання», «НУШ», «Робота закладу освіти» (загальний обсяг – 13 годин, свідоцтво видане 16.01.2021 р., № К42-606045).

8. 26.03.2021 підвищувала кваліфікацію у Академії цифрового розвитку під час онлайн-уроку «Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн» (загальний обсяг – 3 години, сертифікат виданий 26.03.2021 р., № ALLYO-2313).

9. З 29.03.2021 по 18.04.2021 підвищувала кваліфікацію на освітній платформі «Соціальна перспектива» за підтримки Вінницького соціально-економічного інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за програмою «Інновації та кращі практики у роботі викладача – 2021» (загальний обсяг – 30 годин, сертифікат виданий 18.04.2021 р., №XLJAJQ-CE000005).

10. З 04.10.2021 по 18.10.2021 підвищувала кваліфікацію у Академії цифрового розвитку за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (загальний обсяг – 30 годин, сертифікат виданий 19.10.2021 р., № 1GW-111).

Участь у міжнародних конференціях:

1. Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є. Перспективи проектування комп’ютерних систем на основі FPGA // XI міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2018», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 04-05 жовтня, 2018.

2. Іванова Л.В., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є. Програмно-апаратний комплекс системи теплопостачання на сонячній енергії // ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація, технології і автоматизація» - 2019», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 17-18 жовтня 2019.

3. Суліма Ю.Є. Формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості // Інформаційні технології як фактор розвитку суспільства. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 грудня 2019), Київ. МАІТ, 2019

4. Суліма Ю.Ю., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є., Сологуб К.В. Пілотний проєкт запровадження змішаного навчання на базі Google Cloud Platform у фаховому коледжі // XIІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2020», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 22-23 жовтня, 2020.