Одеська національна академія харчових технологій

Відомості про підвищення кваліфікації викладача Сологуб К.В.


Сологуб К.В.

1. Курс онлайн-платформи Prometheus: «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».

2. Курс «Академії цифрового розвитку»: «Додатки Google в освітній діяль-ності».

3. Курс «Академії цифрового розвитку»: «Розгортання та використання се-редовища G Suite в діяльності освітньої установи».