Одеська національна академія харчових технологій

Відомості про підвищення кваліфікації викладача Кривченко Анастасії Анатоліївни


Кривченко Анастасія Анатоліївна

1. Одеський Національний політехнічний університет. Кафедра "КТ та ПІ" Програма стажування "Комп’ютерні мережі", 2015 р.;

2. Одеська національна академія харчових технологій. Вища школа педаго-гічної майстерності. Посвідчення, 2016 р.;

3. Курси інструкторів мережної академії CISCO. Сертифікат інструктора ме-режної академії CISCO, 2020 р.