Одеська національна академія харчових технологій

Відомості про підвищення кваліфікації викладача Краснієнко Наталії Володимирівни


Краснієнко Наталя Володимирівна

1. Certificate of Completion IT Essentials Krasniienko Nataliia, виданий Cisco Networking Academy про проходження курсу навчання мережної академії Cisco, 15.06.2018

2. Certificate of Attendance Nataliia Krasniienko Webinar Dedicated to the Safer Internet Day 2018 organized by Cisco Networking Academy/ ERC and Cyberpolice Ukraine, 07.02,2018

3. СЕРТИФІКАТ засвідчує, що Краснієнко Наталія Володимирівна успішно закінчила курс «Протидія та попередження булінгу(цькуванню) в закладах освіти (80 годин)» виданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат виданий 22.05.2019. Мі-ністерство освіти і науки України, Міжнародний фонд Відродження.

4. СЕРТИФІКАТ № 270/20-ВУ засвідчує, що Краснієнко Наталія Володими-рівна з 15.06.по 30.06.2020 прослухала та успішно завершила 30 годин-ний курс «Цифрові технології в роботі викладача коледжу» (1 кредит ECTS) та вдосконалила професійно-педагогічну і цифрову компетентності згідно з програмою курсу. м. Київ.30.07.2020. ДЗВО «Університет мене-джменту освіти» УВУПО.

5. СЕРТИФІКАТ № 00568 про успішне завершення курсу Краснієнко Ната-лія Володимирівна виконала необхідний обсяг завдань у рамках курсу «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи». Навчання відбулося за дистанційною формою в період з 12 по 25 серпня 2020 року. Сертифікат виданий 25.08.2020 р. Освітній омбудс-мен України. ТОВ «Академія цифрового розвитку».

Участь у міжнародних конференціях:

1) Іванова Л.В., Краснієнко Н.В. Впровадження академічних програм CISCO - крок до підвищення фахового досвіду у сфері ІТ // XI міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація – 2018»,. Одеська національна академія харчових технологій / Одеса, 4-5 жовтня 2018.

2) Іванова Л.В., Краснієнко Н.В. Перспективи впровадження авторизованих програм сертифікації CISCO в підготовку конкурентоспроможного ІТ-фахівця // І- Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства», Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, 9 листопада 2018.

3) Краснієнко Н.В. Модель організації дистанційної роботи студентів шляхом впровадження віртуальних навчальних технологій - платформи Moodle. Інформаційні технології як фактор розвитку суспільства. // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства», Міжнародна академія інноваційних технологій, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Київ, 17 грудня 2019.

4) Суліма Ю.Ю., Краснієнко Н.В., Суліма Ю.Є., Сологуб К.В. Пілотний проєкт запровадження змішаного навчання на базі Google Cloud Platform у фаховому коледжі // XIІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація - 2020», Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, 22-23 жовтня, 2020.