Одеська національна академія харчових технологій

Відомості про підвищення кваліфікації викладача Іванової Лілії Вікторовни


Іванова Лілія Вікторівна

1. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет ме-неджменту освіти» Центральний інститут післядипломної підготовки. 18.03.19-19.10.19. 210годин/7кредитів

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП35830447/2314-19. Тема: «Формування професійних компетентностей конкурентоспроможного ІТ-фахівця шляхом впровадження у навчальний процес авторизованих про-грам Cisco»;

3. Громадська організація «Українська академія кібербезпеки», ДНЗ «Київ-ській професійний коледж з посиленою фізичною та військовою підготов-кою». 18.10.2018р. Тренінг з питань кібербезпеки та отримання знань про освіту та розвиток продуктивних сил в сфері кібербезпеки: досвід США з управління освітою у сфері кібербезпеки.

4. Науково-методичний центр «Агроосвіта» Семінар на тему «Ефективне уп-равління освітнім процесом». 15.05.2019-16.05.2019.

Участь у міжнародних конференціях:

1. Іванова Л.В. «Впровадження академічних програм CISCO - крок до підвищення фахового досвіду у сфері ІТ» /Іванова Л.В., Н.В. Краснієнко // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференція Одеської національної академія харчових технологій «Інформаційні технології і автоматизація – 2018» - Одеса, - 2018. – С.35 – 37.

2. Іванова Л.В. «Перспективи впровадження авторизованих програм сертифікації CISCO в підготовку конкурентоспроможного ІТ-фахівця» /Іванова Л.В., Н.В. Краснієнко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства» Чернігівський національний технологічний університет – Чернігів, - 2018.

3. Іванова Л.В. «Автоматизована комп'ютерна система діагностики конкурентоспроможності фахівців з інформаційних технологій» /Іванова Л.В., О.В. Скорнякова // Матеріали XIІІ міжнародної науково-практичної конференція Одеської національної академія харчових технологій «Інформаційні технології і автоматизація – 2020»-Одеса, - 2020. – С.221 – 224.