Одеська національна академія харчових технологій

Циклові комісії


Комісія комп'ютерних технологій та програмної інженерії (КТ та ПІ)

Викладацький склад

Скорнякова О.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії комп'ютерних технологій та програмної інженерії, Кандидат педагогічних наук. Працює в коледжі з 2000 року. Закінчила Одеську національну академію зв’язку ім.О.С. Попова. За фахом – магістр телекомунікацій. У 2016 році закінчила навчання у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" за спеціальністю " Педагогіка вищої школи"; отримала кваліфікацію " викладач Університетів та вищих навчальних закладів". Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Цифрові ЕОМ та мікропроцесорні системи», «Проектування мікропроцесорних систем», «Основи програмної інженерії». Керує дипломними проектами. Працює над питанням використання новітніх освітніх технологій навчання та формування професійних компетенцій випускників коледжу.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Суліма Ю.Ю.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2000 року. Завідує електронно - холодильним відділенням. Кандидат технічних наук. Закінчив Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер з комп’ютерних систем та мереж. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Технологія проектування комп’ютерних систем», «Операційні системи» та «Комп’ютерна графіка». Працює над питанням поліпшення якості навчання студентів шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Гаджиєв М.М.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Викладач-сумісник. Працює у коледжі з 1992 року. До 2007 року був головою циклової комісії КТ та ПІ. Доктор технічних наук. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О.С.Попова. За фахом - інженер-електрозв’язку. Автор навчально-методичного комплексу з дисципліни «Комп’ютерна електроніка». Працює над питанням поліпшення якості навчання студентів шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Іванова Л.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2001 року. Кандидат технічних наук. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер-програміст. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Алгоритми та методи обчислень», «Алгоритми та структури даних», «Бездротові технології». Працює над питанням поліпшення якості навчання студентів через використання інтерактивних форм і методів навчання.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Краснієнко Н.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 1995 року. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер-електрик. Завідує спец. лабораторією електронно-обчислювальної техніки. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Технічне обслуговування та ремонт ЕОТ», «Основи автоматизованого проектування». Керує дипломними проектами. Працює у напрямку розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази комісії, надає допомогу викладачам інших циклових комісій в процесі впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Кривченко Ю.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2003 року. Закінчив Інститут інформаційних технологій Одеської державної академії холоду. За фахом – інженер-системотехнік. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерна логіка», «Системне програмування», «Периферійні пристрої», «Охорона праці в галузі». Керує дипломними проектами. Працює у напрямку організації обміну досвідом між викладачами навчальних закладів І-ІІ р.а. напрямку «Комп’ютерна інженерія».

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Кривченко А.А.

Bикладач першої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2007 року. Закінчила Одеську державну академію холоду. За фахом – інженер з комп’ютерних систем. Голова обласної методичної комісії викладачів напрямку «Комп’ютерна інженерія». Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Організація баз даних», «Системне програмне забезпечення», «Вступ до фаху». Керує дипломними проектами. Працює у напрямку удосконалення навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів з спецдисциплін циклу КТ та ПІ з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Пахмурний О.А.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 1982 року. Закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова. За фахом - інженер радіозв’язку. Голова обласної методичної комісії викладачів електротехніки. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Теорія електричних та магнітних кіл», «Основи електротехніки», «Електротехніка та основи електроніки», «Електрорадіовимірювання», «Загальна електротехніка з основами електроніки». Працює у напрямку організації обміну досвідом між викладачами навчальних закладів І-ІІ р.а. напрямку «Електротехніка».

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Кунуп Т.В.

Викладач вищої категорії, викладач-методист. Працює у коледжі з 2019 р. Кандидат технічних наук. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом спеціаліст з ІІТ. Автор навчально -методичного комплексу "Об'єктно-орієнтоване програмування". Працює над питаннями удосконалення мультимедійних засобів навчання.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Суліма Ю.Є.

Bикладач першої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2007 року. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер з комп’ютерних систем та мереж. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна техніка» та «Прикладна теорія цифрових автоматів». Керує дипломними проектами. Працює над питанням запровадження в навчальний процес підходів до оцінювання знань студентів через використання контролюючих програм та ПК.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Матвеєв І.І.

Bикладач другої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2011 року. Закінчив Одеський національний політехнічний університет. За фахом - інженер-конструктор КПРА. Завідує лабораторією системного програмування. Автор навчально-методичного комплексу з дисципліни «Чинники працевлаштування за фахом». Працює у напрямку розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази комісії.

Скорняков В.С.

Працює у коледжі з 2013 року. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім.О.С.Попова. За фахом – інженер радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Адміністратор ЄДЕБО. Автор навчально-методичного комплексу з дисципліни «Матеріали та елементна база». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Працює у напрямку розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази комісії.

Медведєв А. О.

Працює у коледжі з 2017 року. Закінчив Одеський національний політехнічний університет у 2017р за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» з відзнакою. За фахом – інженер-програміст. За сумісництвом працює інженером-програмістом у консалтингової компанії. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Конструювання програмного забезпечення» та «Бази даних». Область наукових інтересів: розробка алгоритмів для обробки великих даних та удосконалення методів та алгоритмів для обробки кардіо-сигналу в області медичної інженерії.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Сологуб К. В.

Працює у коледжі з 2019 року. Закінчив Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер-програміст. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Програмування інтернет-орієнтованих додатків» та «Крос-платформне веб-програмування». Працює над питанням удосконалення навчання студентів у дистанційній формі.

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Комісія комп'ютерних технологій та програмної інженерії (КТ та ПІ)

Комісія комп’ютерних технологій та програмної інженерії (КТ та ПІ) ВСП «Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій» є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «фаховий молодший бакалавр» за освітніми програмами:

 • «Обслуговування комп`ютерних систем та мереж»

 • «Комп`ютерна графіка та Web-дизайн»

 • «Безпека комп`ютерних систем та мереж»

 • «Розробка програмного забезпечення»

та за освітнім рівнем «бакалавр за напрямком підготовки 123 – «Комп’ютерна інженерія».


Ознайомитись із навчальними планами за усіма освітніми ступенями можна за посиланням.


Ознайомитись із навчальними програмами за усіма освітніми ступенями можна за посиланням.


На даний час у складі циклової комісії працює 18 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 12
 • на засадах зовнішнього сумісництва – 6

Серед яких

 • кандидатів наук – 9
 • докторів наук - 1

Основною метою діяльності комісії є якісна підготовка і випуск кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для галузі 12- «Інформаційні технології»

Досягнення мети відбувається через:

 • збільшення інтелектуального потенціалу комісії, розвитку матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму викладацького складу;
 • впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, вживання новітніх освітніх технологій;
 • розвиток матеріально-технічної бази комісії;

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

 • поліпшення якості навчання студентів шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення;
 • поглиблення загальної інформаційної підготовки студентів, формування у них вміння ефективно використовувати комп'ютерні та інформаційно-комунікаційні засоби, що сприятиме розвитку їх інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній роботі технологій і ресурсів;
 • підготовка методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін комісії на електронних та паперових носіях;
 • забезпечення необхідної якості навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами комісії.

Навчально-методична робота розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів та професійної майстерності викладачів.

Викладачі комісії КТ та ставлять перед собою за мету не тільки надати майбутнім фахівцям знання, але й сформувати мотивацію, виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного самовдосконалення.

Основними пріоритетними напрямками діяльності комісії є:

1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін комісії та участь у формуванні робочих навчальних планів:

1.1. Удосконалення змісту робочих навчальних планів спецдисциплін з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст та структура дисциплін комісії повинні в більшій мірі враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України;

1.2. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності;

1.3. Адаптування програм навчальних дисциплін до європейського освітянського простору;

1.4. Участь викладачів комісії у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів ефективного розвитку майбутнього фахівця;

1.5. Застосування у процесі навчання ролевих та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у студентів;

1.6. Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін комісії, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів;

1.7. Розроблення підручників з профільних дисциплін комісії принципово нової якості змісту, що відповідає моделі підготовки фахівця для роботи у технічній сфері;

1.8. Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання;

1.9. Розробка дистанційних курсів навчання з спецдисциплін комісії, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій;

1.10. Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності студентів, запровадження в освітній процес нових підходів до оцінювання знань студентів через використання контролюючих програм та ПК;

1.11. Розробка навчально-методичного забезпечення виробничої практики та переддипломної, заснованого на реальному практичному матеріалі;

1.12. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових та дипломних робіт з метою їх впровадження в господарську діяльність установ, організацій, підприємств;

1.13. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: стажування, консультування, взаємовідвідування занять, через самоосвіту.

2. Активізація організаційної діяльності комісії.

2.1 Підвищення науково-педагогічного рівня викладачів комісії через планове підвищення кваліфікації викладачів комісії в державних установах, на кафедрах вищих навчальних закладів, а також через стажування на підприємствах міста;

2.2. Проведення на регулярній основі науково-методичних семінарів комісії і науково-практичних конференцій, на які запрошуються провідні фахівці з державних установ та підприємств міста та області;

2.3. Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок комісії у навчальний процес;

2.4. Залучення кращих студентів коледжу до участі у роботі комісії з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості;

2.5. Розвиток кадрового потенціалу комісії, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів;

2.6. Виявлення, вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи провідних викладачів комісії;

2.7. Надання методичної допомоги викладачам інших циклових комісій в процесі впровадження НІТ у навчальний процес.

3. Інформатизація діяльності комісії, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців.

3.1. Активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються комісією та забезпечення конкурентоспроможності випускників;

3.2. Поліпшення іміджу комісії, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, що сприятиме їхньому працевлаштуванню;

3.3. Активізація творчої діяльності викладачів комісії на базі сучасних засобів створення, редагування і тиражування навчально-методичної літератури;

3.4. Створення сайту комісії, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій.

4. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази комісії.

4.1. Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у кабінетах та лабораторіях, закріплених за комісією;

4.2. Впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп'ютерів з дисциплін комісії;

4.3. Технічне переоснащення комп’ютерного парку, придбання ліцензійних інформаційних та навчальних комп’ютерних програм;

4.4. Придбання технічних засобів навчання, сучасного лабораторного обладнанням, модернізація аудиторій, заміна меблів та забезпечення їх інвентарем;

4.5. Виконання щорічних планів заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів;

4.6. Забезпечення комплексних заходів з охорони праці та техніки безпеки.

5. Профорієнтаційна робота комісії.

5.1. Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як коледжу в цілому, так і комісії зокрема;

5.2. Посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу комісії;

5.3. Посилити зв'язки комісії з ЗВО, технікумами та ліцеями технічного профілю;

5.4. Організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах заходів, що проводяться у коледжі;

5.5. Реалізація механізму державних гарантій працевлаштування випускників, надання допомоги у пошуку першого робочого місця, підтримка дієвих зворотних зв‘язків з випускниками;

5.6. Покращення контактів з підприємствами, організаціями з метою поліпшення якості практики і працевлаштування студентів та випускників;

5.7. Посилення роботи з випускниками та підприємствами для збільшення матеріальної допомоги на потреби матеріальної бази коледжу.

Матеріальна база комісії КТ та ПІ знаходиться на високому рівні – кабінети і лабораторії, що оснащені достатньою кількістю комп`ютерів та периферійних пристроїв, локальними мережами із широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, сучасними учбовими стендами.

В учбовому процесі та позакласних заходах (студентські конференції, гуртки, збори, презента-ції) використовується мультимедійне обладнання, що сприяє підвищенню рівня якості засвоєння матеріалу. З використанням мультимедійного обладнання проходить захист дипломних та курсових проектів, а також відеодемонстації матеріалів з місць проходження виробничих практик.

Практичне навчання складається з п`яти видів практик:

 • навчальної практики по отриманню робочої професії,
 • радіомонтажної практики,
 • комп`ютерної практики
 • технологічної практики
 • переддипломної практики.

Практики проходять у лабораторіях коледжу, а також на підприємтсвах міста Одеси та області, на яких студенти оволодівають практичними навичками та закріплюють теоретичні знання.

Завершальним етапом підготовки фахівців у коледжі є Державна атестація випускників, яка проводиться шляхом захисту дипломних проектів і дає змогу визначити рівень підготовки за спеціальністю, систематизує та розширює теоретичні та практичні навички студентів.

На базі коледжу регулярно проводяться конкурси й олімпіади з інформатики і програмування, студенти комісії беруть участь в обласних і Всеукраїнських олімпіадах.

Комісія хімічних дисциплін

Викладацький склад

Голова комісії - Швець Ліна Іванівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – біолог, викладач хімії та біології.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Дисципліни, які викладає: аналітична хімія, органічна хімія, хімія.

Педагогічний стаж: 26 років.

Голова обласного методичного об’єднання викладачів хімії - Девятьярова Любов Іванівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – хімія, викладач хімії.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Дисципліни, які викладає: фізколоїдна хімія, хімія, біологія і екологія.

Педагогічний стаж: 33 років.

Дьякова Тетяна Василівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – біолог, викладач хімії та біології.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: неорганічна хімія, аналітична хімія, хімія, біологія і екологія.

Педагогічний стаж: 25 років.

Криворучко Ольга Василівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – хімія, викладач хімії.

Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії.

Дисципліни, які викладає: органічна хімія, хімія, біохімія, біологія і екологія.

Педагогічний стаж: 38 роки.

На даний час у складі циклової комісії хімічних дисциплін працює:

4 викладачі

3 лаборанти

Мета діяльності комісії – забезпечення умов необхідних для отримання студентами коледжу повної середньої освіти з предметів «Хімія» та «Біологія і екологія» та предметів хімії зв’язаних і спеціальностями.

Основні напрямки роботи та задачі комісії хімічних дисциплін:

 • 1. розвинути у студентів грунтовні фундаментальні навички з хімічних дисциплін;
 • 2. залучення інтерактивних форм і методів навчання студентів, пошук нових методів викладання, направлених на підвищення результативності та якості знань;
 • 3. залучення студентів до навчально-дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій, засіданнях круглого столу;
 • 4. екологічне виховання та формування екологічної культури студентів, як один із показників розвитку особистості;
 • 5. формування у студентів загальних методів та алгоритмів розв’язування задач з різними методиками;
 • 6. наповнення теоретичних та практичних знань та умінь, що забезпечує логічні зв’язки з майбутньою професією;
 • 7. створення відповідних умов для практичного навчання студентів;
 • 8. здійснення завдань відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;
 • 9. організація роботи гуртків: «Аналітик», «Колоїд»,«Біолог», «Юний хімік» та розвиток творчих здібностей студентів;
 • 10. забезпечення викладачами циклової комісії щорічної обласної олімпіади з хімії та біології серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Комісія легкої промисловості

Викладацький склад

Кузнецова Поліна Валентинівна

Голова циклової комісії, викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Рисунок», «Живопис», «Перспектива», «Комп’ютерна графіка», «Основи композиції», «Історія стилів у мистецтві та костюмах», «Основи прикладної антропології і біомеханіки», «Основи моделювання і художнє оформлення виробів»

Нагорна Любов Олександрівна

Завідуюча виробничими майстернями, викладач ІІ категорії

Викладає предмети: «Основи технології виробів»

Шульга Неллі Вікторівна

Викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Матеріалознавтво», «Товарознавство», «Обладнання виробництва», «Устаткування для виготовлення виробів», «Спеціальна техніка, технологія та хімічні матеріали»

Лапчак Світлана Мирославівна

Викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Технологія виробів», «Основи конструювання виробів», «Проектування технологічних потоків та цехів», «Проектування потоків», «Устаткування для виготовлення виробів», «Вступ до фаху (технологія)»

Матіік Валентина Іллівна

Викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Художнє проектування виробів», «Основи конструювання виробів», «Проектування одягу різного призначення», «Проектування пластичних форм одягу»

Ніколаєва Олена Миколаївна

Викладач ІІ категорії

Викладає предмети: «Основи конструювання виробів», «Проектування підготовчо-розкрійного процесу», «Основи технології виробів», «Технологія виробів», «Основи моделювання і художнє оформлення виробів»

Варламова Ганна Василівна

Викладач І категорії

Викладає предмети: «Технологія виробів», «Технологія виготовлення спец.виробів», «Обладнання виробництва», «Основи технології виробів»

Лановенко Яна Сергіївна

Викладач категорії «Спеціаліст»

Викладає предмети: «Основи конструювання виробів», «Основи САПР виробів», «Конструювання швейних виробів з елементами САПР», «Вступ до фаху (технологія)», «Матеріалознавство»

Касаджик Вікторія Василівна

Викладач категорії «Спеціаліст»

Викладає предмети: «Технологія виробів», «Основи САПР виробів», «Обладнання виробництва», «Вступ до фаху (технологія)», «Матеріалознавство», «Спеціальна техніка, технологія та хімічні матеріали»

Жолкевська Тетяна Іванівна

Майстер виробничого навчання

Вовк Олена Олександрівна

Майстер виробничого навчання

В Одеському технічному коледжі на комісії легкої промисловості ведеться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:

 • «Моделювання та конструювання промислових виробів»;
 • «Виготовлення виробів із шкіри»;
 • «Швейне виробництво».

В умовах сьогодення за законами жорсткої конкуренції і ринку, який потребує глибоких знань фахівця і творчого підходу до справи, студенти оволодівають мистецтвом створювати красивий модний одяг, взуття і аксесуари, втіливши власні задумки і фантазії.

Впродовж багатьох років викладачі циклової комісії спецдисциплін легкої промисловості ведуть підготовку фахівців за кваліфікацією: «технік-технолог» і «технік-конструктор».

На заняттях застосовуються різні форми та методи навчання:

 • класичні лекції та із застосуванням мультимедійних пристроїв;
 • семінарські заняття з елементами ділової гри;
 • практичні і лабораторні заняття з вирішенням ситуаційних задач втілюючи метод мозкового штурму.

Процес навчання спрямований на розвиток у студентів самостійності мислення і прагнення творчої роботи.

Практичні навички в оволодінні обраною професією студенти отримують під час проведення практичних занять у спеціалізованих лабораторіях, виробничих майстернях легкої промисловості та на провідних українських підприємствах.

Види практик:

 • навчальна практика (для придбання професійних навичок на основних технологічних операціях та практика з отримання робітничої професії);
 • технологічна практика;
 • конструкторська практика;
 • переддипломна практика.

З метою удосконалення практичних навичок та підвищення зацікавленості в обраній професії студенти з керівниками гуртків відвідують покази колекцій моделей сучасних українських дизайнерів одягу та взуття, виставки художнього мистецтва, виставки-продажу продукції швейних і взуттєвих підприємств України, де ознайомлюються з їх асортиментом.

Для виявлення творчих здібностей та впевненості в своїх силах студенти здійснюють виготовлення особистих колекцій різних виробів, що дозволяє їм приймати участь у різноманітних конкурсах і фестивалях.

Комісія фізико-математичних дисциплін

Склад комісії фізико-математичних дисциплін

Качан Тетяна Василівна - голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Викладач-методист. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1996 році за спеціальністю «Викладач математики та фізики». В Одеському технічному коледжі працює з 2002 р. Викладає предмети «Математика» , «Вища математика». Приймала участь в конкурсі «Вчитель року» серед викладачів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації , зайняла перше місце . Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.
Васильєв Сергій Миколайович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1996 році по спеціальності « Викладач математики та фізики» Приймав участь в конкурсі «Вчитель року» де зайняв призове місце . Має звання «Відмінник освіти». З 2007 працює в Одеському технічному коледжі. Викладає предмети «Математика», «Вища математика», «Теорія ймовірності та математична статистика»
Литвин Ніна Павлівна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила ОДУ ім. Мечникова у 1965 році за фахом «Математик, викладач математики». В Одеському технічному коледжі працює з 1969 року. Одна із кращих класних керівників коледжу. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти ». Викладає предмети «Математика» , «Вища математика».
Кунєв Іван Миколайович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст першої категорії. Закінчив Одеський національний університеті ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математик, викладач математики». В Одеському технічному коледжі працює з 2000р. Викладає предмети «Математика», «Вища математика».
Задорін Володимир Володимирович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1995 році зі спеціальності «Викладач фізики інформатики та КТ». З 1995 року працює в Одеському технічному коледжі. Викладає предмет «Інформатика та КТ».
Стрельнікова Ірина Анатоліївна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Методист коледжу. Закінчила Одеський державний університет у 1973 році зі спеціальності «Прикладна математика». Працює в Одеському технічному коледжі з 1991 року. Викладає предмети «Програмування», «Математичні методи та моделі в ЕОМ», «Оптимізаційні методи та моделі»
Марченко Галина Василівна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила інститут зв’язку ім.. Попова в 1974 році зі спеціальності «Інженер багатоканального зв’язку». Працює в Одеському технічному коледжі з 1995 року. Викладає предмети «Програмування», «Інформатика та КТ», «Основи інформатики та КТ»
Булавіна Вікторія Львівна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Одеський Національний Університет в 1996 році за спеціальністю «Викладач фізики». З 1998 працює у Одеському технічному коледжі ОНАХТ. Викладає предмети «Фізика», «Астрономія». У 2004 році приймала участь у конкурсі «Вчитель року», серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, де зайняла перше місце. Нагороджена знаком «Відмінник освіти».
Мефодовський Дмитро Сергійович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст другої категорії. Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1995 році зі спеціальності «Викладач фізики інформатики та КТ» З 2010 року працює в Одеському технічному коледжі. Викладає предмети «Фізика», «Астрономія».
Ткачук Олена Миколаївна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Кандидат фізико-математичних наук. Спеціаліст вищої категорії. Викладач –методист. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського в 1996 році З 2004 працює у Одеському технічному коледжі ОНАХТ. У травні 2013 року захистила дисертацію і у жовтні того ж року отримала звання кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла». Викладає предмет «Фізика».

Комісія фізико-математичних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст по на всіх спеціальностях.

На даний час у складі циклової комісії фізико-математичних дисциплін працює 10 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 10
 • кандидатів наук – 1
 • викладачів вищої категорії –8
 • викладачів-методистів – 2
 • викладачів першої категорії - 1
 • викладачів другої категорії – 1

Основним завданням комісії фізико-математичних дисциплін є – підвищення фізико-математичного рівня підготовки майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Це завдання може бути реалізоване комісією в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

 • формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті;
 • забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних освітньо-кваліфікаційних програм за інноваційними інформаційними технологіями;
 • активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та методичної літератури;
 • робота по адаптації студентів шляхом підвищення математичної підготовки, яка забезпечує підґрунтя обраної спеціальності
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості, участь в олімпіадах з математики, фізики, інформатики
 • поліпшення якості навчально-методичних посібників, підготовлених педагогічними працівниками комісії.
 • розроблення навчально-методичної літератури для самостійної поза аудиторної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.
 • забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю і діагностики реального рівня навчальної роботи та реалізацію функцій мотивації студента до плідної, систематичної роботи і досягнення на цій основі більш якісного рівня знань.
 • поліпшення якості навчання математичним дисциплінам шляхом збільшення обсягів індивідуалізації навчання, запровадження новітніх технологій, у тому числі активних інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, нарощування та модернізацію електронних інформаційних ресурсів, обчислювальної техніки і програмного забезпечення, інших технічних засобів навчання.
 • поліпшення якісного складу педагогічних працівників комісії шляхом навчання їх у аспірантурі і захисту дисертації. Для підсилення математичних знань студентів І курсу проводиться вхідне тестування з математики, фізики, інформатики та його повний аналіз, який дозволить забезпечити диференційований підхід до навчання, розробити індивідуальні завдання для студентів з різним рівнем підготовки.

В плані інтеграції навчального процесу використовуються проблемно-ситуаційні завдання, розроблені спеціалізованими комісіями, як основу для адаптації до відповідного математичного апарату з подальшим використанням в навчальному процесі.

Створюється та постійно поновлювати методичне забезпечення математичних дисциплін у відповідності до навчально-методичних комплексів дисципліни.

Науковому і методичному забезпеченню навчально-виховного процесу сприяють засідання циклової комісії, на яких розглядаються теоретичні питання вивчення нових педагогічних ідей і технологій, теоретичні засади організації дослідницької, науково-пошукової, творчої роботи студентів у процесі вивчення фізико-математичних наук.

Викладачі комісії фізико-математичних дисциплін велику увагу приділяють організації поза аудиторної роботи, як одного з найефективніших засобів пробудження і підтримання в студентів інтересу до предметів математичного профілю. Поза аудиторна робота сприяє розвитку математичної культури студентів, мислення, просторових уявлень, пам’яті. Значну роль відіграє поза аудиторна робота і для набуття студентами організаторських навичок, ініціативності, самостійності, виховує наполегливість у подоланні перешкод, розвиває комунікативні здібності, розумову активність, потребу в самоосвіті, творчості. Форми позакласної роботи різноманітні. Це гуртки і факультативи, проведення олімпіад, вечорів, інтелектуальних ігор.

Матеріальна база комісії фізико-математичних дисциплін складається з чотирьох кабінетів математики, двох – фізики та трьох кабінетів інформатики та програмування. Всі кабінети оснащені сучасними засобами навчання, приладами, мультимедійною та комп’ютерною технікою, що дає можливість здійснювати навчання на сучасному рівні.

Комісія товарознавства

Викладацький склад комісії

Комісія товарознавства відноситься до економічного відділення Одеського технічного коледжу ОНАХТ. Історія комісії бере свій початок з 1991 року і мала напрямок «Економіка», спеціальність «Комерційна діяльність».

З 1994р. спеціальність була перейменована на «Товарознавство та комерційну діяльність» і введена спеціалізація «Товарознавство в митній справі» Починаючи з 2002 р. і донині – комісія товарознавства.

Підготовка фахівців комісії товарознавства здійснюється за напрямком підготовки «Торгівля» і цілеспрямована на товарознавчо-комерційну і експертну діяльність майбутніх фахівців. Згідно з цими вимогами коледж здійснює набір студентів на молодших спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» на базі 11кл. терміном навчання 2 роки, і спеціалізацією «Товарознавство в митній справі» на базі 9 кл. терміном навчання 3 роки.

Місія комісії - підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійних знань в галузі товарознавства, технічного регулювання, торговельного підприємництва, управління якістю та безпечністю товарів, основ захисту прав споживачів, експертизи товарів та послуг, основ митної справи, що необхідні для підприємницької діяльності в сучасній українській та світовій торгівлі.

Комісія товарознавства здійснюється та реалізується як ефективна система навчального комплексу дисциплін з товарознавства і експертизи продовольчих і непродовольчих товарів, торгівлі та митної справи.

Kомісія постійно бере участь та організовує на свій базі Всеобласну науково-практичну студентську конференцію, присвячену сучасним проблемам якості товарів.

Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії

 • - Товарознавство продовольчих товарів;
 • - Товарознавство непродовольчих товарів;
 • - Основи митної справи;
 • - Основи митного права, митні збори і тарифи;
 • - Комерційна діяльність;
 • - Світовий ринок товарів і послуг;
 • - Методи і технічні засоби митного контрою;
 • - Ринок іноземних товарів і боротьба за порушеннями митних правил;
 • - Маркетинг;
 • - Логістика;
 • - Менеджмент підприємства;
 • - Обладнання підприємств торгівлі;
 • - Організація і технологія торговельних процесів;
 • - Експертиза товарів народного споживання;

Викладачі комісії ведуть активну наукову роботу в різноманітних галузях товарознавства і експертної діяльності, проводять наукові конференції, семінари та практичні дослідження. Комісія товарознавства активно розвиває співробітництво зі спеціалістами торгівлі та експертизи різноманітних ВНЗ, організацій і компаній, також щорічно оновлюють і удосконалюють методичні посібники та учбові матеріали.

На комісії товарознавства діють шість навчально-спеціалізованих аудиторій і 1 кабінет-лабораторія, 2 комп’ютерні аудиторії з локальною і Інтернет-мережою із сучасним технологічним забезпеченням, що дозволяє студентам виконувати індивідуальну навчальну роботу, проводити практичні дослідження.

Велика увага приділяється розвитку творчої ініціативи студентських наукових гуртків, що представляються на різноманітних конкурсах, нагороджуються преміями і дипломами.

Щорічно комісією проводиться професійний конкурс «Кращий товарознавець» на рівні коледжу.

Істотну роль у підготовці фахівців-товарознавців грає матеріально-технічна комісії. Навчальні заняття студентів проводяться в практичних аудиторіях. Останні оформлені у вигляді асортиментних кабінетів продовольчих і непродовольчих товарів.

При комісії створюється спеціалізована лабораторія, яка призначена для проведення лабораторно-практичних занять, здійснення наукової діяльності студентів, виконання курсових робіт.

Методика викладання дисциплін на комісії товарознавства базується на синтезі лекцій, лабораторних, практичних, семінарських занять та самостійної позааудиторної роботи студентів.

Практика студентів-товарознавців проводиться на базі Одеського технічного коледжу та сучасних підприємств промисловості і торгівлі, що відповідає вимогам програм практики.

Комісія спецдисциплін холодильного циклу

Викладацький склад


Комісія комп'ютерних технологій та програмної інженерії (КТ та ПІ)
Комісія філологічних дисциплін
Комісія економічних дисциплін
Комісія спецдисциплін технологічного циклу