Одеська національна академія харчових технологій

Положення про коледж


Увага! У зв'язку з великою кількістью файлів на данній сторінці, було вирішено змінити онлайн переглят на відповідні url-адреси, для запобігання повільного відображення інформації


Положенння ВСП "ОТФК ОНТУ"

1)Положення про ВСП "ОТФК ОНТУ"

2)Положення про тендерний комітет ОТФК ОНАХТ

3)Положення про організацію освітнього процесу ОТФК ОНАХТ

4)Положення про репозитарій (Електронний архів) ОТФК ОНАХТ

5)Положення про надання щорічної грошової винагороди педадогічним працівникам ОТФК ОНАХТ

6)Положення про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу (тарифної ставки) за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі та виконання особливо важливих робіт (на термін їх виконання) працівникам ОТФК ОНАХТ

7)Положення про комісію із заохочення та нагородження працівників ОТФК ОНАХТ

8)Положення про порядок морального та матеріального заохочення працівників та колективів структурних підрозділів ОТФК ОНАХТ

9)Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ОТФК ОНАХТ

10)Положення про навчально - методичний кабінет забезпечення якості освіти ОТФК ОНАХТ

11)Положення про академічну доброчесність в ОТФК ОНАХТ

12)Положення про запобігання конфлікту в освітньому процесі в ОТФК ОНАХТ

13)Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ОТФК ОНАХТ

14)Положення про організацію інклюзивного навчання в ОТФК ОНАХТ

15)Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів сво фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та бакалавра в ОТФК ОНАХТ

16)Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу в ОТФК ОНАХТ

17)Положення про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ВСП ОТФК ОНАХТ

18)Положення про порядок реалізації на академічну мобільність учасниками освітнього процесу в ОТФК ОНАХТ

19)Положення про проведення підсумкового семестрового контролю в дистанційному режимі в ОТФК ОНАХТ

20)Положення про проектні групи та групи забезпечення в ОТФК ОНАХТ

21)Положення про раду роботодавців в ОТФК ОНАХТ

22)Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОТФК ОНАХТ

23)Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій в ОТФК ОНАХТ

24)Положення про про силабус навчальної дисципліни в ОТФК ОНАХТ

25)Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ОТФК ОНАХТ

26)Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ОТФК ОНАХТ

27)Положення про психологічну соужбу в ОТФК ОНАХТ

28)Положення про класного керівника в ОТФК ОНАХТ

29)Положення про створення, розташування, збереження та доступності навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни у ОТФК ОНАХТ

30)Положення про школу педадогічної майстерності в ОТФК ОНАХТ

31)Положення про підвищення кваліфікації та стажування педадогічних працівників в ОТФК ОНАХТ

32)Положення про інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр в ОТФК ОНАХТ

33)Положення про кафедру "Енергетичного машинобудування" відокремленного структурного підрозділу в ОТФК ОНАХТ

34)Положення про школу інноваційних технологій в ОТФК ОНАХТ

35)Положення про студентський гуртожиток в ОТФК ОНАХТ

36)Положення про внутрішній розпорядок в студентському гуртожитку в ОТФК ОНАХТ

37)Положення про комісію з профілактики правопорушень в ОТФК ОНАХТ

38)Положення про державну підсумкову атестацію в ОТФК ОНАХТ

39)Положення про організацію дипломного проектування в ОТФК ОНАХТ

40)Положення про екзаменаційну комісію в ОТФК ОНАХТ

41)Положення про індивідуальний план здобувача освіти в ОТФК ОНАХТ

42)Положення методичну раду в ОТФК ОНАХТ

43)Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

44)Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам вищої освіти в ОТФК ОНАХТ

45)Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

46)Положення про порядок замовлення, видачі та обліку дипломів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в ОТФК ОНАХТ

47)Порядок розробки, затвердження, періодичний перегляд та закриття освітніх програм в ОТФК ОНАХТ

48)Порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОТФК ОНАХТ

49)Положення про порядок переведення та поновлення здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

50)Положення про службу охорони праці в ОТФК ОНАХТ

51)Положення про педагогічну раду

52)Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій на 2020 – 2025 роки

53)Організація роботи відділення

54)Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування

55)Положення про порядок переведення осiб, якi навчаются за кошти фiзичних та юридичних осiб, на навчання за кошти державного бюджету

56)Положення про Раду студентського самоврядування ОТФК ОНАХТ

57)Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

58)Положення про норми часу

59)Положення про організацію навчально – виробничої практики

60)Положення про апеляційну комісію ОТФК ОНАХТ

61)Положення про підрозділ щодо сприяння в працевлаштуванні здобувачів освіти і випускників ОТФК ОНАХТ

62)Положення про організацію і проведення практичної підготовки студентів ОТФК ОНАХТ

63)Положення про систему професійного розвитку науково-педадогічних та педадогічних працівників ОТФК ОНАХТ

64)Штатний розпис на 2021 в ОТФК ОНАХТ

65)Положення про стипендіальну комісію ОТФК в ОНАХТ

66)Положення про порядок призначення і виплати стипендій здобувачами освіти в ОТФК ОНАХТ