Одеська національна академія харчових технологій
<<< Новини

Захист курсових робіт дисципліни економіка підприємства

21 листопада 2022

15 листопада 2022 року в групі 3ЕП-31 відбувся відкритий online-захист курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» під керівництвом викладача Шимко О.В.

Онлайн-формат захисту не став на заваді демонстрації студентами рівня набутих знань і вмінь у дослідницькій діяльності. Представлені до захисту роботи були виконані із дотриманням усіх вимог щодо написання курсової роботи.

Студенти підготували змістовні доповіді і презентації та надали ґрунтовні відповіді на запитання членів комісії, чим продемонстрували гарне володіння матеріалом дослідження, вміння та навички у розв’язанні практичних завдань.

Щиро вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт!