Одеська національна академія харчових технологій
<<< Новини

Захист дипломних проєктів

20 червня 2022


15.06.2022 відбувся захист дипломних проєктів здобувачів освіти за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» заочної форми навчання. Згідно наказу директора ВСП «ОТФК ОНТУ» до захисту були допущені дев,ять здобувачів освіти. Всі вони успішно закінчили навчання за скороченим терміном. Два роки назад вони вступили в Одеський технічний фаховий коледж після закінчення закладів професійної освіти. Більшість з випускників вже працюють за фахом, це позначилось на результатах захисту. Шестеро з дев’яти отримали оцінку «відмінно». В період навчання за освітньою програмою «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» здобувачі освіти показали високі програмні результати навчання, особливо з дисциплін професійної підготовки. Закінчивши навчання за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» за даною освітньою програмою, випускникам коледжу буде присвоєння кваліфікації – фахівець з енергетики. Циклова комісія спецдисциплін холодильного цикла вітає випускників, які приєдналися до спільноти великої холодильщиків.