Одеська національна академія харчових технологій

Програми вступних фахових випробувань ОКР Фахового молодшого бакалавра


 • Програма вступного фахового випробуванння 051 Економіки - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 142 Енергетичне машинобудування - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 181 Харчові технології - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп'ютерна інженерія - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування з математики (фаховий молодший бакалавр) - Посилання
 • Програма вступних випробувань з української мови (диктант) (фаховий молодший бакалавр) - Посилання
 • Програма вступних випробувань з української мови (диктант) для вступників на основі диплома кваліфікованого робітника (фаховий молодший бакалавр) - Посилання
 • Програма вступних випробувань з української мови (тестові завдання) для вступників на основі повної загальної середньої освіти (фаховий молодший бакалавр) - Посилання
 • Програма вступного випробування з математики для вступників на основі повної профільної (загальної) середньої освіти (11 кл.) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 182 Технології легкої промисловості, на основі диплому кваліфікованного робітника - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 121 Інженерія програмного забезбечення, на основі диплому кваліфікованного робітника - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 123 Комп`ютерна інженерія, на основі диплому кваліфікованного робітника - Посилання

Програми вступних фахових випробувань ОКР Бакалавр


 • Програма вступного фахового випробування 123 Комп'ютерна інженерія - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 142 Енергетичне машинобудування - Посилання
 • Програма вступного фахового випробування 051 Економіка - Посилання

Програми для індивідуальної усної співбесіди та програмні вимоги до мотиваційного листа


 • Програма вступного випробування з математики в формі співбесіди - Посилання
 • Програмові вимоги до мотиваційного листа для здобуття освітньо-професійного ступеня Фахового молодшого бакалавра - Посилання
 • Положення про порядок проведення вступного випробування у формі співбесіди у ВСП "ОТФК ОНТУ" - Посилання
 • Програма вступних випробувань з Української мови (співбесіда) для освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти - Посилання
 • Програмові вимоги до мотиваційного листа для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра - Посилання