Одеська національна академія харчових технологій

Роз’яснення щодо переліку документів, які подають вступники


Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти (після закінчення 9 класів) за денною формою навчання та на базі диплому кваліфікованого робітника (випускники ПТУ та професійних ліцеїв) за денною та заочною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках, У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років

Вступники для здобуття освітнього ступеня фахового бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста за денною та заочною формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

Для вступу необхідні наступні документи:

для випускників 9 класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

для випускників 11 класів – свідоцтво про повну загальну середню освіту;

для випускників ПТУ та професійних ліцеїв – диплом кваліфікованого робітника;

для випускників коледжів та технікумів – диплом фахового молодшого бакалавра.

Медична довідка за формою 086-1/о (для фізичного виховання) та медична довідка за формою 063 (щеплення), подаються після зарахування і не входять в перелік обов’язкових документів при вступі.  

Всі копії документів подаються та завіряються лише при наявності оригіналів.