Одеська національна академія харчових технологій

Роз’яснення щодо переліку документів, які подають вступники


1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової (9 кл) або повної загальної (профільної) середньої (11 кл) або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освіти подають заяви:

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

- вступники на основі професійної (професійно-технічної освіти) – диплому кваліфікованого робітника;

- за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.


2. До заяви, поданої в паперовій формі або сформованої у електронному кабінет вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, 14 на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою (за наявності)

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі)