Одеська національна академія харчових технологій

Сертифікати


Сертифікати про акредитацію - молодший спеціаліст

Сертифікат про акредитацію спеціальності 051 Економіка - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Економіка та організація бізннесу" за спеціальністю 051 Економіка - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію спеціальності 075 Маркетинг - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "ІТ-маркетинг та бізнес комункікації" за спеціальністю 075 Маркетинг - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Сертифікат про акредитацію спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію 123 Комп'ютерна інженерія' - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію спеціальності 142 Енергетичне машинобудування - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію спеціальності 181 Харчові технології - молодший спеціаліст


Сертифікат про акредитацію спеціальності 182 Технології легкої промисловості - молодший спеціаліст


Сертифікати про акредитацію - перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Економіка» спеціальності 051 Економіка - перший (бакалаврський) рівень


Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія - перший (бакалаврський) рівень


Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Системи кондиціювання і вентиляції повітря» спеціальності 142 Енергетичне машинобудування - перший (бакалаврський) рівень